Miten oppisopimukseen pääsee?

 1. Tiedät ammatin, johon haluat opiskella.
 2. Löydät opiskeluun sopivan työpaikan.
 3. Otat yhteyttä oppisopimustoimistoon.
 4. Työ- ja oppisopimus tehdään ja sovitaan, mitä sinä opiskelet työpaikalla ja koulussa.
 5. Sinä aloitat työt ja opiskelun oppisopimuksella.

Mitä on oppisopimus?

Oppisopimuksessa opiskelet ammatin tekemällä työtä. Voit opiskella monia eri ammatteja tai vain osan ammatista. Sinun täytyy löytää itse työpaikka. Teet määräaikaisen työsopimuksen työnantajan kanssa. Sinulle maksetaan palkkaa. Teet työtä vähintään 25 tuntia viikossa.

Oppisopimustoimisto hankkii sinulle koulupaikan. Aluksi sinulle tehdään oma suunnitelma siitä, mitä opiskelet ja kuinka paljon. Kouluopintojen määrä vaihtelee eri alojen mukaan. Niitä on yleensä 2 – 5 päivää kuukaudessa.

Voit aloittaa oppisopimusopinnot mihin aikaan vuodesta vain. Opintojen kesto riippuu siitä, mitä kaikkea opiskelet ja mitä osaat jo aiemmin. Esimerkiksi koko perustutkinto kestää yleensä kolme vuotta.

Kenelle oppisopimus sopii?

Voit opiskella oppisopimuksella, jos sinulla on työpaikka tai olet yrittäjä. Työpaikka voi olla sellainen, jossa sinä jo olet töissä. Voit olla myös aloittamassa työt uudessa työpaikassa. Sinun on oltava yli 15-vuotias. Sinun on oltava ahkera, koska sinä käyt töissä ja huolehdit koulun opinnoista yhtä aikaa. Koulun vastuukouluttaja on sinun tukenasi.

Mitä hyötyä on oppisopimuskoulutuksesta?

Oppisopimuskoulutuksen päätteeksi saat todistukset tutkinnosta ja työn tekemisestä. Todistukset auttavat sinua saamaan työtä. Olet saanut opintojen aikana työkokemusta alan tehtävistä ja oppinut ammattiin liittyviä sanoja. On myös mahdollista, että jatkat työntekijänä opintojen aikaisessa työpaikassa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sinulle ja työnantajalle. Yleensä myös opintojen aikana saatu palkka on suurempi kuin Kelan maksama opintotuki.

Mistä löydän työpaikan?

Voit etsiä työpaikkaa TE-toimiston tai muista internetin työnvälityspalstoilta. Muista myös aiemmat työ- ja harjoittelupaikat. Ole aktiivisesti yhteydessä kiinnostaviin työpaikkoihin. Kerro sukulaisille ja ystäville, millaista työpaikkaa etsit. Joku heistä voi tietää sopivan työpaikan.

Voit tutustua uuteen työpaikkaan myös työkokeilun aikana. Työkokeilun aikana et saa palkkaa ja se kestää vain pari kuukautta. Samalla työnantaja oppii tuntemaan sinut. Voitte yhdessä päättää työkokeilun jälkeen, jatkatko oppisopimukseen.

 

Millainen työpaikka on hyvä oppisopimukseen?

Jokaiseen tutkintoon ja tutkinnon osaan on määrätty, millaisia työtehtäviä täytyy osata ja mitä täytyy tietää. Hyvä työpaikka on sellainen, jossa voi opetella tekemään näitä työtehtäviä. Sinun pitää tehdä juuri niitä työtehtäviä, mitä tutkinnossa vaaditaan. Työkaverit opettavat sinua työn tekemisessä. Työpaikalta valitaan työpaikkaohjaaja. Hän vastaa siitä, että saat opetella tekemään erilaisia töitä. Työpaikkaohjaaja myös arvioi, mitä olet jo oppinut ja mitä sinun täytyy vielä harjoitella lisää.

Mitä ja miten opiskelet koulussa?

Koulussa opiskelet ammattiin liittyvää teoriaa. Teoriaa voi olla esimerkiksi hygieniapassin suorittaminen tai lääkemäärän laskeminen. Voit myös harjoitella erilaisia työtehtäviä. Jos opiskelet esimerkiksi metallialalla, voit harjoitella koulussa erilaisten metallien hitsaamista.

Voit opiskella koulussa monella eri tavalla:

 • teoriatunnin kuunteleminen
 • käytännön tehtävien harjoittelu koululla tai toisella työpaikalla
 • ryhmätyö
 • verkko-opinnot (opiskelu internetin kautta)
 • vierailut

Koulupäivien määrä vaihtelee. Usein koulua on 2-5 päivää kuukaudessa. Muun ajan sinä opiskelet tekemällä työtä omalla työpaikalla.

Mitä sinulle maksetaan, kun opiskelet?

Työnantaja maksaa sinulle vähintään oman alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Palkan suuruus riippuu alasta, jota opiskelet. Palkkaan vaikuttaa myös se, kuinka monta tuntia teet töitä. Koulupäivien aikana on kaksi vaihtoehtoa. Työnantaja voi maksaa sinulle palkkaa myös koulupäivien ajalta. Toinen vaihtoehto on, että oppisopimustoimisto maksaa sinulle päivärahaa. Näistä vaihtoehdoista valitaan toinen koulutuksen aluksi. Päiväraha on 15 euroa päivässä. Jos sinulla on alle 18-vuotiaita lapsia, lisäksi saat perheavustusta 17 euroa päivässä. Lisäksi voit saada matkakorvauksen, jos kouluun on yli 10 kilometriä matkaa. Koululla yöpymisestä voit saada 8 euron majoitusrahan.

Miten työnantaja hyötyy sinun kouluttamisesta?

Työnantaja saa sinusta koulutetun ammattilaisen työpaikalle. Hän saa sinun mukana uutta tietoa. Oppisopimustoimisto maksaa työnantajalle koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen suuruus vaihtelee ja se sovitaan koulutuksen aluksi. Jos sinä olet ollut työtön ennen koulutusta, työnantaja voi hakea lisäksi palkkatukea TE-toimistosta.

Tärkeää on:

 • löytää itse työpaikka
 • osata suomea niin hyvin, että selviytyy opinnoista.