Opiskelu Kotoutumiskoulutuksissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö Kpedu Luovi Osao Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lappia

Osion sisällys:

Opiskelu Kotoutumiskoulutuksissa

Hyödyllisiä linkkejä:

Maahanmuuttajien koulutus

Opiskelu Kotoutumiskoulutuksissa

Kotoutumiskoulutuksissa on tavoitteena, että opiskelija pystyy siirtymään mahdollisimman nopeasti työelämään ja jatko-opiskeluihin.

Alussa jokaisen opiskelijan osaaminen tunnistetaan ja hänelle asetetaan sovitut tavoitteet koulutukseen. Jokaiselle opiskelijalle mietitään sopiva reitti, kuinka hän pääsee asetettuihin tavoitteisiin.

Tärkeänä tekijänä on opiskeltavan aineksen mielekkyys ja tarkoituksenmukaisuus.

Opetushallitus on kuvannut yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa uusia mahdollisia toteutusmalleja aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen.