Mitä on koulutussopimus?

Kun opiskelet ammattia, siihen kuuluu teoriaa ja harjoituksia oppilaitoksessa. Tämän lisäksi siihen kuuluu työtehtävien harjoittelua työpaikalla.

Ennen kuin menet työpaikalle tekemään työtehtäviä, oppilaitos ja työpaikka tekevät sopimuksen. Tätä sopimusta kutsutaan koulutussopimukseksi.

Mitä sinulle maksetaan, kun opiskelet koulutussopimuksella?

Ennen kuin haet opiskelemaan oppilaitokseen, sinun täytyy selvittää mistä saat rahaa opiskelujen aikana.

Kun opiskelet koulutussopimuksella, et saa palkkaa työpaikalta.

Mitä ja miten opiskelet koulussa?

Koulussa opiskelet ammattiin liittyvää teoriaa. Teoriaa voi olla esimerkiksi hygieniapassin suorittaminen tai lääkemäärän laskeminen. Voit myös harjoitella erilaisia työtehtäviä. Jos opiskelet esimerkiksi metallialalla, voit harjoitella koulussa erilaisten metallien hitsaamista.

Koulussa opiskeleminen voi olla monenlaista:

  • teoriatunnin kuunteleminen
  • käytännön tehtävien harjoittelu koululla tai toisella työpaikalla
  • ryhmätyö
  • verkko-opinnot (opiskelu internetin kautta)
  • vierailut

Koulupäivien määrä vaihtelee.

Mitä ja miten opiskelet koulutussopimuksella?

Sinä menet työpaikalla tekemään sellaisia työtehtäviä, joita olet opiskellut koulussa.

Suunnittelet opettajan ja työpaikan työntekijän kanssa mitä työtehtäviä sinun pitää harjoitella töissä. Nämä työtehtävät ovat sellaisia, joita tekemällä opit ammattia.

Kun osaat tutkinnon osaan kuuluvat työtehtävät hyvin, voit tehdä näytön työpaikalla. Voit myös harjoitella työtehtäviä työpaikalla, mutta et tee näyttöä.