Osion sisällys:

Verkko-opiskelu

Verkko-opiskelu

Verkko-oppimisympäristöihin kannattaisi tutustua kotoutumiskoulutusten aikana. Kun ympäristön käyttö menee jo rutiinilla, niin vieraalla kielellä opiskelu mm. ammattisanastoiden oppiminen helpottuu. Jos verkkoympäristön käyttö (esim. Moodle, Office 365-one note) ei ole tuttua, niin silloin kannattaa varata aikaa / rinnakkaisopetusta ensimmäisiin päiviin, jolloin ohjelmien käyttöä neuvotaan. Kuvalliset (esim. kuvakaappauksilla) tehdyt ohjeet ohjelmien käytöstä helpottaa kaikkia opiskelijoita.

Verkkoympäristössä on mahdollista tehdä opiskelijoille harjoittelukurssi. Täällä jokainen opiskelija voi alussa ohjatusti ja myöhemmin itsenäisesti tutustua ja harjoitella esimerkiksi tehtävän palautusta. Samalla syntyy luottamus siihen, että uskaltaa myös muussa ympäristössä (esim. kotona tietokoneella) opiskella verkon välityksellä.

Oppilaitoksissa on usein monia eri ohjelmia käytössä. Eri ohjelmien välillä kannattaa liikkua, jotta ensimmäisenä verkko-opiskelupäivänä jokainen tietää mitä ohjelmaa käytetään. Usein verkkotehtävien ohjeet ovat myös verkossa. Kannattaa myös miettiä ohjeen tulostamista opiskelijoille ensimmäisellä kerralla.

Ensimmäisten verkko-opiskelupäivien aikana opettajan kannattaa olla helposti tavoitettavissa. Mikäli opettaja tietää ryhmäläisillä olevan haasteita, voi olla helpompi pyytää opiskelijoita oppilaitoksen tietokoneille. Näin opettaja voi tarvittaessa ohjata tiettynä kellonaikana heitä yhteisesti ja opiskelijat saavat tukea ja ohjausta toisiltaan.

Opiskelijoiden hyvä ”fiilis” on tärkeä.