Työpaikalla tapahtuva oppimisen

Opetus- ja kulttuuriministeriö Kpedu Luovi Osao Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lappia

Lisäohjaus työpaikan hakuun

Useilla aloilla opiskelijat etsivät itsenäisesti työpaikkaa, jossa voivat tehdä tutkinnon osaan kuuluvia työtehtäviä. Eri kulttuureista Suomeen muuttaneille henkilöille työpaikan hakeminen itsenäisesti on haastavaa varsinkin opintojen alussa.

Opettajan tai mahdollisen ohjaajan kannattaa varata aikaa siihen, että hän auttaa työpaikan etsimisessä. Mikäli on mahdollista käyttää ohjaajia apuna, kannattaa opettajan neuvoa ohjaajaa sopivan työpaikan etsintään. Tutkinnon perusteiden avaaminen työtehtäviksi auttaa tutkinnon osassa vaadittavia asioiden vertaamista työpaikan työtehtäviin.

Tapaaminen työpaikalla kannattaa

Ensimmäisen yhteydenoton jälkeen (soitto/ sähköposti) opiskelijan kanssa kannattaa sopia tapaaminen työpaikalle. Maahanmuuttajataustaisen henkilön kanssa tapaaminen kannattaa sopia esim. tekstiviestillä. Ensimmäisessä tapaamisessa kannattaa opiskelijaa ohjeistaa laittamaan keskeisiä asioita muistiin. Näitä ovat esimerkiksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen kesto, lähiopetuspäivien ajoittuminen sekä keskeiset työtehtävät, joita työpaikalla tehdään.

Lisäohjaus työpaikoille

Ohjaajan / opettajan kannattaa soittaa heti jakson alettua työpaikalle ja kertoa tutkinnon osan vaatimuksista ja opettajan ohjausavusta. Työpaikkaohjaajan kanssa kannattaa käydä tarkasti läpi keskeiset työtehtävät, joilla kyseinen ammattitaito saavutetaan.

Ohjauskäynti työpaikoilla on usein kannattava tehdä tutkinnon osan alkuvaiheessa. Joillakin koulutuksen järjestäjillä on ohjaaja, joka ohjaa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä työpaikoilla. MyOppis -hankkeen aikana tarjottiin aloille lisäohjausta työpaikoille tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Tämä kokeilu osoitti sen, että työpaikalla tapahtuvaan ohjaamiseen tulisi resursoida enemmän aikaa useilla maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla.

Maahanmuuttajalle monet suomalaisen työelämän säännöt / ohjeet ovat vieraita. On tärkeää, että työpaikoille korostetaan, että perehdytykseen tarvitaan enemmän aikaa.