Korttikoulutuksien hyviä käytänteitä

Opetus- ja kulttuuriministeriö Kpedu Luovi Osao Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lappia

Alalla vaadittavien korttien suorittaminen

Opiskeluun kuuluvien korttien opiskeluun ja hankkimiseen tarvittavat lisätunnit voivat olla osa opiskelijan opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja.

Suomessa vaadittavien korttien rekisteri

Hygieniakoulutus ja -testi

Ennen hygieniakoulutukseen osallistumista opiskelijan on hyvä tutustua hygieniakoulutuksen sisältöön ja sanastoon, esimerkiksi OPH:n selkokielisen materiaalin avulla.

Termistön havainnollistaminen on koettu hyödylliseksi, esimerkiksi ’elintarvikekiinteistö’ ja ’omavalvonta’ on helppo ymmärtää käymällä katsomassa vaikkapa koulun ruokalan tiloja ja toimintaa.

EA1

Ensiapu-koulutukseen osallistuminen ei ole kielellisesti kovin haastava. Maahanmuuttajataustaisen kanssa ennen koulutukseen osallistumista kannattaa varmistaa, että opiskelija hallitsee kehonosien ja elimien nimet. Keskeisiä koulutuksen termejä kannattaa opiskella ennen koulutukseen osallistumista Duuniin-projektin tekemän selkokielisen materiaalin avulla.

Työturvallisuuskoulutus

Työturvallisuuskoulutuksen suorittaminen on kielellisesti haastava monelle maahanmuuttajataustaiselle henkilölle. Suomea toisena kielenä puhuville hyvä tapa suorittaa työturvallisuuskoulutus on toteuttaa koulutus yhteistyössä kahden opettajan, työturvallisuuskorttikouluttajan ja suomi toisena kielenä -opettajan kanssa. Mikäli koko ryhmä on suomea toisena kielenä puhuvia, koulutuksen sisällön opettamiseen menee kaksi työpäivää. Mikäli suomea äidinkielenä puhuvien ryhmässä osallistuu yksittäinen tai muutama suomea toisena kielenä puhuva opiskelija, on heillä hyvä olla tukena esimerkiksi koulunkäynnin ohjaaja. Koulutuksen aikana ohjaamisessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että opiskelija tekee muistiinpanoja työturvallisuuskorttikoulutuksen vihkoon, sillä vihko on kysymysmuotoinen ja ilman muistiin kirjoitettuja vastauksia testin suorittaminen on vaikeampaa.

Ennen varsinaiseen koulutukseen osallistumista opiskelijan on hyvä tutustua työturvallisuuskoulutuksen sanastoon selkokielisen materiaalin avulla.

Mikäli opiskelija käyttää testissä käännösversiota (englanti tai venäjä), kannattaa opiskelijalla olla testitilanteessa rinnalla myös suomenkielinen testi.

Tulityökorttikoulutus

Tulityökorttikoulutuksen opetusmateriaali sisältää havainnollisia kuvia, joten koulutuksen sisällön ymmärtäminen onnistuu myös heikommallakin kielitaidolla.

Ennen varsinaiseen koulutukseen osallistumista opiskelijan on hyvä tutustua tulityökorttikoulutuksen sanastoon selkokielisen materiaalin avulla.

Mikäli opiskelija käyttää testissä käännösversiota (englanti tai venäjä), kannattaa opiskelijalla olla testitilanteessa rinnalla myös suomenkielinen testi.

Tieturva 1

Tieturva1-koulutukseen ei ole saatavilla selkokielistä materiaalia. Opiskelijan on hyvä tutustua ennen koulutuksen alkua Tieturva1-koulutuksen opetusmateriaalivihkoon itsenäisesti tai koulunkäyntiohjaajan avulla. Materiaali löytyy verkosta.

Mikäli opiskelija käyttää testissä käännösversiota (englanti tai venäjä), kannattaa opiskelijalla olla testitilanteessa rinnalla myös suomenkielinen testi.

Tieturva1-koulutuksen aikana toimivaksi menetelmäksi havaittiin kääntäjä, joka kameran avulla skannaa kohdetekstin ja kääntää sen. A2-tasoinen oppija onnistui kääntämään näin myös koulutuksen diaesityksen sisällöt ja läpäisemään testin.