Kotouttamiskoulutuksen käytänteitä

Opetus- ja kulttuuriministeriö Kpedu Luovi Osao Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lappia

Mitä kotoutumiskoulutuksessa olisi hyvä tehdä ennen valmistavaa koulutusta?

Usein maahanmuuttajan polku ammatilliseen koulutukseen alkaa kotoutumiskoulutuksesta. Ammatillisesti suuntautuneisiin kotoutumiskoulutuksiin on hyvä sisällyttää opiskelijan tulevaisuuden ammattiopintojen sanaston oppimista. Hoitoalalle suuntaavan opiskelijan on hyvä osata kehonosien nimitykset tarkasti, rakennusalalle suuntaavan opiskelijan puolestaan on hyvä osata tavallisimpien käsityökalujen nimet. Henkilökohtaistaminen on avainasemassa tämän onnistumisessa.

Ammatillisen sanaston opiskelun toteuttamisessa hyödyllisiä ovat ammatilliset sanastot sekä koulutukseen ja työhön tutustumisjaksot. Työssäoppimisen jaksoilla ammatillisen sanaston oppimiseen kannattaa panostaa: lähihoitajaksi suuntaavalla ihmisellä on tulevissa opinnoissa helpompaa, kun hän osaa jo suomeksi nimetä poikkilakanan ja rollaattorin.

Kotoutumiskoulutuksen aikana on hyvä suorittaa tulevalla ammattialalla suoritettavia kortteja ja passeja, jotta valmistavan koulutuksen aikainen paine kevenee. Esimerkiksi hygieniakoulutus on kielellisesti haastava maahanmuuttajaopiskelijoille, ja sen suorittaminen etukäteen keventää valmistavan opetuksen aikaista työtaakkaa. Mikäli kotoutumiskoulutuksen ryhmässä on useampi hygieniakoulutusta tarvitseva opiskelija, kannattaa kaikille suunnatun hygieniakoulutuksen asemesta harkita ryhmälle omaa opetusta ja vain yleiseen testiin osallistumista.

Lähihoitajakoulutuksen aikana opiskelijat ovat kokeneet vaativiksi Ympäristöosaava-osaamistestin sekä Ravitsemuspassin.

Molempia voi harjoitella ammatillisesti suuntautuneen kotoutumiskoulutuksen aikana tai ohjata opiskelijaa tämän henkilökohtaisen opetussuunnitelman tarpeiden mukaisesti tutustumaan ko. materiaaleihin.

Opiskelijan tavoitealan toimintamuotoihin tutustuminen on vähintään yhtä merkityksellistä kuin suomen kielen oppiminen ammatillisesti suuntautuneen kotoutumiskoulutuksen aikana. Hyvinvointialalle suuntaavien opiskelijoiden on hyvä saada esimerkiksi vierailukäyntien avulla käsitys siitä, millainen on hyvinvointialan palvelujärjestelmä (päivätoiminta, asumisyksiköt, terveydenhoito, erikoissairaanhoito, apuvälinelainaamo, päiväkoti, perhepäivähoito jne.). Liiketalouden alalle suuntaavien opiskelijoiden on hyvä tuntea suomalaisia yrityksiä, oman alueen erisuuruisia yrityksiä, yritysten toimintamuotoja, tuotemerkkejä ja tuotenimiä.

Case: päivittäistavarakauppa

Ammatillisesti suuntautuneen kotoutumiskoulutuksen opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen selvitettiin koulutuksen alun henkilökohtaistamiskeskustelussa. Opiskelijalla oli tavoite työllistyä omalle alalleen päivittäistavarakauppaan. Opiskelijalle sovittiin työssäoppimispaikka kahdeksi päiväksi viikossa, kolme päivää viikossa opiskelija opiskeli kotoutumiskoulutuksessa.

Työssäoppimispäivien aikana suomi toisena kielenä -opettaja kävi työssäoppimispaikalla ohjaamassa kielen oppimiseen, esimerkiksi tuotteiden nimiin ja työtilojen ja -välineiden nimiin (jalkautuva S2-opetus). Menetelmänä oli mm. ohjata opiskelijaa lukemaan tuotenimiä ja -merkkejä sekä kysymään työmenetelmien ja -välineiden nimiä työkavereilta. Muutaman kuukauden työssäoppimisen jälkeen opiskelija työllistyi kesätöihin ja sijaiseksi työssäoppimispaikkaansa.