Ravitsemisala

Maahanmuuttajataustaisten
opiskelijoiden tukeminen ja
ohjaus ravitsemisalalla

Opetus- ja kulttuuriministeriö Kpedu Luovi Osao Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lappia

Kokemuksia käytännöstä

Hankkeen avulla tuettiin aloittavien ja jatkavien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimista Kainuun ammattiopiston majoitus- ja ravitsemisalalla. Tavoitteena oli yksilöllinen ohjaus ammatillisen työn tekemiseen.

Ohjaukseen sisältyi suomen kielen harjoittelua, jota tuli luontevasti mm.

  • työtehtävien annossa
  • ruokaohjeiden ymmärtämisessä
  • raaka-aineiden tunnistamisessa, esikäsittelyssä ja valmistuksessa
  • työskentelyn aikana tapahtuvassa vuorovaikutuksessa.

Työskentely toteutettiin pienissä ryhmissä. Tämä rohkaisi opiskelijoita kommunikoimaan rohkeasti keskenään. Pienryhmässä opeteltiin käyttämään erilaisia koneita ja laitteita sekä valmistamaan ruokia eri menetelmin. Lisäksi harjoiteltiin kirjoittamaan myyntipakkauksiin tuoteselosteita suomeksi.

Keittiötyöskentelyn olennaisena osana on puhtaanapito ja omavalvonta. Myös näitä asioita harjoiteltiin pienryhmässä. Tässä korostui erityisesti seuraavat seikat; oikea työasu, puhtaanapitotehtävien teko oikeilla välineillä ja puhdistusaineilla, lämpötilojen seuranta, ruokanäytteiden ottaminen sekä omavalvonnan kirjaaminen.

Opiskelijat toteuttivat useita eri tilaisuuksia mm. monikulttuurisuusviikon ruokatarjoilun järjestämisen.

Yhdessä tekeminen kehitti sosiaalisia taitoja ja yhteinen päämäärä lisäsi yhteenkuuluvuutta. Jokainen opiskelija koki, että hänellä on tärkeä rooli tilaisuuden onnistumisessa. Yhdessä tekeminen on tuonut onnistumisen tunteen. Asiakkailta saatu hyvä palaute on ollut palkitsevaa.

Case: Valmistuneen opiskelijan tarina - Lappia