Lisäohjaus näytön suorittamista varten

Opetus- ja kulttuuriministeriö Kpedu Luovi Osao Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lappia

Lisäohjaus näytön suorittamista varten

Kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa, perustellusta syystä oppilaitoksessa. Ammatillista osaamista arvioivat opettaja ja työelämän edustaja yhdessä.

Työelämän edustajat perehdytetään arviointiin. Koulutuksen järjestäjä on vastuussa perehdytyksestä.

Ennen näyttöä opiskelija tekee suunnitelman näytön toteuttamisesta. Henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan kirjataan näyttöjen ajankohdat ja sisällöt, näyttöympäristöt sekä näytön järjestäjä, jos se on joku muu kuin koulutuksen järjestäjä.

Henkilöillä, joilla suomi ei ole äidinkielenä, näyttöön valmistautuminen vaatii usein lisäohjaamista. Lisäohjausta tarvitaan mm.

  • tutkinnon perusteiden avaamisessa selkokielelle,
  • ammattitaitovaatimusten vieminen käytännön työtehtäviin,
  • kirjallisen suunnitelman kirjoittamisessa.

Oppimisvalmiuksia tukevien opintojen yhtenä tarkoituksena on, että opiskelija hankkii sellaista osaamista, joka antaa opiskelijalle edellytyksiä näytön suorittamiseen. Näiden opintojen ajoittaminen kannattaa suunnitella niin, että niiden avulla voidaan tukea myös näyttöjen suunnittelua ja toteutusta.

Useita maahanmuuttajia helpottaa myös se, että kirjallista suunnitelmaa voi täydentää myös suullisesti.