Osion sisällys:

Näyttö

Näyttö

Kun osaat ammatin hyvin, voit suorittaa näytön. Teet näytön työpaikalla. Siinä näytät työtä tekemällä, mitä osaat. Eri ammattien näytöt ovat erilaisia. Näyttö voi kestää muutaman tunnin, yhden päivän tai monta päivää.

Näytön suorittaminen

Näytössä sinun täytyy näyttää, että osaat ne työtehtävät, jotka on kerrottu tutkinnon perusteissa.

Näytön arviointi

Ammattitaitoa arvioidaan jokaisessa tutkinnon osassa. Arvioijat katsovat, kuinka hyvin osaat tehdä työtä. Arviointi perustuu aina ammattitaitovaatimuksiin, jotka on kerrottu tutkinnon perusteissa.

Arvioijia on kaksi:

  • työpaikan edustaja
  • opetusalan arvioija

On tärkeää, että myös sinä itse arvioit osaamistasi.

Näytön arvioinnissa työpaikan ja oppilaitoksen edustaja tekevät yhteistyötä. He suunnittelevat ja järjestävät näyttöjä. He myös arvioivat näytön. Näytön jälkeen keskustellaan suorituksesta ja annetaan arviointi. Keskustelussa ovat mukana näytön suorittaja ja arvioijat.

Ammatillisen perustutkinnon hyväksytty suoritus arvioidaan numeroilla 1-5 (numero 5 on paras).

Todistukset

Kun olet suorittanut koko tutkinnon tai osan tutkinnosta, saat todistuksen. Todistuksen antaa oppilaitos.