Ammatillinen tutkinto -opas

Oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi,
mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö Kpedu Luovi Osao Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lappia