Osion sisällys:

Miten Suomessa opiskellaan?

Miten Suomessa opiskellaan?

Suomen koulutusjärjestelmä muodostuu:

  • yhdeksänvuotisesta yleissivistävästä perusopetuksesta (peruskoulu), jota ennen lapset osallistuvat vuoden kestävään esiopetukseen
  • peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta, johon kuuluvat ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus
  • korkea-asteen koulutuksesta, jota annetaan ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.
  • ammatillisesta koulutuksesta, jossa voi suorittaa ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja.

Lähde: Opetushallitus