Osion sisällys:

Tutustu ammatteihin

Tutustu ammatteihin

Tämän osion alasivuilla on esitelty eri ammatteja, kerrottu opiskelusta Suomessa ja opiskelusta Valmalla ja Kotouttamiskoulutuksissa.