Ohjauksen hyviä käytänteitä opintojen aikana

Opetus- ja kulttuuriministeriö Kpedu Luovi Osao Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lappia