Henkilökohtaistaminen

Koska jokaisella opiskelijalla on erilainen osaamistausta, syntyy opiskelijan opinnoista aina yksilöllinen suunnitelma. Suunnitelman tekoa ohjaavat ammatillisesta koulutuksesta säädetty laki 531/2017 sekä asetus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö Kpedu Luovi Osao Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lappia

Henkilökohtaistaminen

Koska jokaisella opiskelijalla on erilainen osaamistausta, syntyy opiskelijan opinnoista aina yksilöllinen suunnitelma.

Opettaja vastaa kokonaisuudesta. Opettaja kartoittaa opiskelijan lähtötasoa keskusteluilla, itsearvioinnin avulla ja peilaamalla aiempaa kokemusta ja osaamista tutkinnon tavoitteisiin. Lähtötason pohjalta mietitään yhdessä opiskelijan kanssa sellaiset työtehtävät, jotka antavat mahdollisuuden saavuttaa tutkinnon tavoitteissa kuvattu osaaminen. On hyvä muistaa, että osaamista kertyy koulutuksen lisäksi myös harrastuksista ja muusta toiminnasta.

Suunnitelman tekemistä kutsutaan henkilökohtaistamiseksi. Suunnittelun tuloksena syntyy henkilökohtainenosaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Siinä opiskelijan osaaminen, tutkinnon perusteet sekä työpaikan työtehtävät on sovitettu yhteen. Opiskelijakohtaisesti on huomioitu aiemmin hankittu osaaminen,  tarvittavan osaaminen ja tavat miten osaaminen hankitaan, näytöt, tarvittava ohjaus ja tuki.

Lähde: https://ohjaan.fi/suunnittelemme/tyossa-oppimisen-suunnittelu/