Ennen ammatillisten opintojen alkua

Lyhyt kuvaus, 2-3 lausetta, kunkin
kohderyhmän materiaalin sisällöstä

Opetus- ja kulttuuriministeriö Kpedu Luovi Osao Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lappia